02/980 46 46
Пропътувай мечтите си!
Пропътувай мечтите си!

Условия за пътуване до Турция - covid19

Туристическа агенция » Условия за пътуване до Турция - covid19

Считано от 1 юли 2021 г., българските граждани пътуват във всички държави от ЕС, вкл. Лихтенщайн, Швейцария, Исландия и Норвегия с единен цифров сертификат, който се издава от Националната здравно-информационна система. Повече информация можете да намерите ТУК.

Влизащите в Турция български граждани ще трябва да представят един от следните документи, за да не бъдат поставени под карантина:

    - сертификат за ваксинация срещу COVID-19, ако са изминали не по-малко от 14 дни от завършване на ваксинацията,
или
    - отрицателен PCR тест за SARS-Cov-2 не по-стар от 72 часа,
или
    - бърз антигенен тест не по-стар от 48 часа,
или
    - официален документ, издаден от компетентна институция, че са преболедували COVID-19 в рамките на последните 6 месеца преди влизане в страната.

Децата до 6-годишна възраст пътуват свободно.

Българските граждани, които не могат да бъдат ваксинирани поради възрастта си (под 18-годишна възраст), ще бъдат освободени от изискването за тест и карантиниране в рамките на горепосочените разпоредби, ако пътуват със семействата си, притежаващи сертификати за ваксина. Ако деца и младежи на възраст от 6 до 18 години пътуват с баба и дядо, семейство се явяват дадените моментни настойници, с които малолетният преминава. Ако те са ваксинирани (с втора доза, 14 дена след ваксинирането), детето преминава свободно в Р. Турция, ако не са ваксинирани, се изисква тест и за него.

Документите за негативен PCR тест и бърз антигенен тест, следва да съдържат датата и часа на изследването за COVID-19, имената и паспортните данни на лицето, данни за лабораторията извършила изследването, вкл. оригинален печат, доказателство за платена такса за изследването (касова бележка или фактура).

Без значение по кое от горните условия влизате в Турция, трябва да представите генериран QR код след попълване на Passenger Locator Form (PLF), който можете да намерите ТУК.

Информацията е от сайта на Министерството на Външните работи, където Ви съветваме също да прочетете най-актуалната информация.