02/980 46 46
Пропътувай мечтите си!
Пропътувай мечтите си!

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

Туристическа агенция » Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II

 

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Бенефициент (предприятие получаващо подкрепа): РУАЛ ТРАВЕЛ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 100 000 лв.

Начало: 15.07.2021 г.

Край: 15.10.2021 г.