02/980 46 46
Пропътувай мечтите си!
Пропътувай мечтите си!

BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

Туристическа агенция » BG16RFOP002-2.095 Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки

 

 

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.097 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”

Бенефициент: „РУАЛ ТРАВЕЛ“ ООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 150 000 лв.

Начало: 31.03.2021г.
Край: 30.06.2021г.