Пропътувай мечтите си!
Пропътувай мечтите си!

Полезна информация

Екскурзии и почивки » Полезна информация » Полезна информация за Турция
Инфо за страната
Турция
Флаг Турция
Турция

Столица: Анкара
Най-голям град: Истанбул
Официален език: Турски
Население: 74 724 269
Площ: 783 562km2

Валута: Турска лира (TRY)
Часова зона: GMT+2

ЗНАМЕ: Бял полумесец и петолъчна звезда на червен фон. Неофициално знамето се нарича още „Полумесец и звезда” или „Червен байрак”. Знамето на Турция е почти идентично със това на Османската империя. Символът на полумесеца и звездата е бил използван от народите на Мала Азия много преди идването на османските турци. Днес той се свързва преди всичко с исляма. Около знчението и произходът му има много версии и легенди.

ПЛОЩ: 783 562 км², от които 23 764 км² (3% от територията) са разположени на европейския континет, а останалата част се намира в Азия.

ГРАНИЧИ С: Черно море на север, Грузия на североизток, Армения, Азербайджан и Иран на изток, Ирак и Сирия на югоизток, Средиземно море на юг, Гърция на запад, България на северозапад.

НАСЕЛЕНИЕ: 71 517 100 души според преброяването през 2008 година. Средната продължителност на живота в Турция е 70,67, като за мъжете е 73,14 години, а за жените – 75,73 години. Делът на градското население в страната е над 70%.
Според член 66 от турската конституция "турчин" е "всеки, който има турско гражданство", поради това при официални преброявания няма отделна графа за етническа принадлежност. Въпреки това въпросът за етническите малцинства в модерна Турция е често поставян и силно дискутиран. В доклад от 2008 на учени от три турски университети в Източна Анадола, подготвен за Съвета по национална сигурност на Турция, се посочва, че от 50 до 55 милиона души от населениетона Турция са етнически турци, 12,5 милиона кюрди (включително 3 милиона зази), 2,5 млн. черкези, 2 милиона бошняци, 1,3 милиона албанци, 1 милион грузинци, 870 000 араби, 700 000 цигани, 600 000 българи мохамедани, 80 000 лази, 60 000 арменци, 20 000 евреи и 15 000 гърци.

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: мюсюлмани 99,%, като от тях 67% сунити и от 15 до 25% алевии 1 %, и християни (православни и арменски християни).

СТОЛИЦА: Анкара (3 894 182 жители, по данни от 2008)

ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ: Истанбул (10 878 360, заедно с предградията – 12 573 836 жители), Измир (2 672 126 жители), Бурса (1 589 530 жители), Адана (1 517 787 жители) и Газиантеп (1 235 815 жители) – по данни от 2008 година.

РЕЛЕФ: Турция е предимно планинска страна. На територията ѝ има много високи планини и плата. Страната е разсечена от високи хребети, което обуславя наличието на вертикална зоналност на природните пейзажи и на климатичните условия. В Турция се съчетават високи, разчленени дефилета, увенчани със снежните върхове на планинските хребети, заедно с дълбоки котловини; с обширни и сухи плата или с вечнозелени приморски равнини, потънали в субтропическа растителност.
Средната надморска височина в страната е около 1000 м и почти цялата ѝ територия е разположена на Анадолското плато, в състава на което се различават крайните възвишения на Понтийския хребет и на Таврийските планини. В югоизточната част на Анадолското плато се издигат няколко затихнали и един действащ вулкан Ерджиес (3916 м). Източната част на Турция е разположена на Арменското плато. Това е най-високата и труднодостъпна част на страната. Тук се намира и най-всоката й точка на затихналите вулкани Голям Арарат и Сюпхан, а така също и действащия вулкан Немрут (3050 м). Низините и равнините в Турция са малко, разположени са по край морското крайбрежие, в близост до устията на реките. Най-равнинната част на Турция се намира на европйеския континент и обхваща Одринска Тракия.

ГОЛЕМИ РЕКИ: Повечето от реките в Турция се вливат в обграждащите я морета. Само Тигър и Ефрат се съединяват на територията на Ирак и се вливат в Персийския залив. Най-дългите реки в Турция са Къзълърмак, Йешилърмак и Сакария и се вливат в Черно море. Реките Сусурлък, Биба и Гьонен се вливав в Мраморно море, а Гедиз, Кючюк Мендерес и Бююк Мендерес – в Егейско море. Гьоксу, Сейхан и Джейхан се вливат в Средиземно море. В Европейска Турция най-големите реки са Марица и Ергене.

ПЛАНИНИ: Турция е предимно планинска страна. Северната ѝ част е заета от Понтийския хребет, които е разположен успоредно на черноморското крайбрежие на страната в продължение на 1000 км. Състои се от Западнопонтийските планини, Джаник планина и Източнопонтийските планини. Средната ширина на Понтийския хребет е 130 км.
Централната част на Турция е заета от Анадолското плато. Средната надморска височина на платото е между 800 и 2000 м. В безотточните му части се е образувало голямото солено езеро Туз. Климатът на Анадолското плато е сух и полупустинен.
Южна Турция е разположена върху сложната планинска верига на Таврийските планини, които се простират в продължение на 1000 км от изток на запад към Средиземно море. Поради големите си геоложки различия Таврийските планини се делят на три части – Западен Тавър, Централен Тавър и Източен (Арменски) Тавър. Характерното за високите части на Таврийския масив е алпийският му климат и ландшафт.
Източна Турция е разположена върху Арменското плато. Именно тук се намират и най-високите планини в страната – Арарат, който от своя страна се дели на Голям и Малък Арарат.

НАЙ-ВИСОК ВРЪХ: Арарат (5 137 м) намира се планината Голям Арарат.

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО: президентска република. Турция е република начело с президент, избиран от парламента за срок от 7 години. Законодателната власт в страната се упражнява от Турското велико народно събрание – еднопалатен парламент от 550 депутата, избирани за 5 години. Изпълнителната власт в Турция се упражнява от правителство начело с министър-председател. Република Турция е основана през 1923 г. от Мустафа Кемал Ататюрк, който прави редица реформи и превръща остатъците от Османската империя в модерна, светска и западноориентирана република.

ИКОНОМИКА: Икономиката на Турция е сложна смесица от съвременна промишленост и търговия, съжителстващи с традиционно селско стопанство, което към 2001 година ангажира 40% от заетите. Турция има силен и бързо растящ частен сектор, но държавата все още играе важна роля в идустрията, банковия сектор, транспорта и комуникациите. Най-важният сектор, който има и най-голям дял в износа, е производството на текстил и облекло.

Брутен вътрешен продукт на глава от населението, в долари (БВП): В последните години икономическата ситуация в Турция е свързана с непостоянен растеж. В много години реалният ръст на БВП надхвърля 6%, но това бързо развитие е прекъсвано от резки спадове през 1994, 1999 и 2001 година.

година БВП
2005 8,400
2006 9,000
2007 12,000
2008 11,900
2009 11,500
2010 12,300
2011 14,500
2012 15,200
 

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ: 1 януари (Нова Година), 23 април (Ден на независимостта), 19 май (Ден на Ататюрк - празнува се рождения ден на бащата на съвременна Турция), 30 август (Ден на победата), Рамазан или Шекер байрам (празнува се през септември или октомври), 29 октомври (Ден на републиката - национален празник на Турция) и Курбан байрам (пранзува се през декември).

Инфо за посолството

АДРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ТУРЦИЯ:
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
ATATURK BULVARI №124, KAVAKLIDERE;
ANKARA
Tel: 0090 312/ 467 20 71; 427 51 42

АДРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО В ИСТАНБУЛ:
CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
AHMET ADNAN SAYGUN CADDESI №44, ULUS/LEVENT
ISTANBUL
Tel: 0090 212/ 281 01 14; 281 01 15; 281 01 16

АДРЕС НА БЪЛГАРСКОТО ГЕНЕРАЛНО КОНСУЛСТВО В ОДРИН:
CONSULATE GENERAL OF THE REPUBLIC OF BULGARIA
TALAT PASA ASFALTI №31
22000 EDIRNE
Tel: 0090 284/ 214 06 17
Инфо за музеи
Истанбул
Света София
Света София е бивша престолна църква на Византийската империя в Константинопол, превърната в джамия от османските завоеватели през 1453 г. Смята се за най-яркият пример за византийска архитектура и, поради размера си и архитектурните и инженерни постижения, е една от най-великите сгради на Античността. Църквата е уникална с това, че е свидетелство едновременно на величието и славата на Християнския запад и на Ислямския изток.
виж повече
Дворецът Топкапъ сарай
Дворецът Топкапъ сарай е резиденция на османските султани в продължение на 400 години - от 1465 г. до 1853 г., когато тогавашният султан се премества в двореца Долма Бахче - построен в европейски стил. Топкапъ сега е музей, в който се съхраняват богати колекции скъпоценности, заграбени или получени като подаръци през вековете. Сараят се състои от много сгради и е разделен на 4 двора, до които аристократите от йерархията са имали различни нива на достъп. Интересно е да се разгледа и харемът...
виж повече
Йеребатан сарнъджъ
Йеребатан сарнъджъ (в превод "Цистерна базилика") е най-голямото и добре запазено покрито водохранилище за питейна вода в Истанбул, приличащо на дворец. Тук се съхранявал резерв от питейна вода в случай на засушаване или обсада на града. Това е едно великолепно творение, което се е запазило почти непокътнато до днес. То е построено от император Юстиниан 532-542 г. Водохранилището е около 140 м дълго, а цистерните побират 80 000 куб м вода.
виж повече
Дворецът Долмабахче
Дворецът Долмабахче се намира в европейската част на града. След като контактите с Централна Европа станали по-интензивни и оттам били възприети нови културни стандарти, султанът решил, че трябва да се издигне резиденция в европейски стил. От построяването му през 1853 г. до 1922 г. (с прекъсване от 20 години) дворецът служи за главна резиденция на султана. Тук е живял и починал Мустафа Кемал Ататюрк. Обзавеждането е внесено от Великобритания. Таваните са пищно украсени със злато. Използвани...
виж повече
Кападокия
Скалните църкви в Гьореме
Скалните църкви в Гьореме са най-известната атракция в Кападокия. Организирани са като музей на открито и представляват комплекс от най-малко десет скални църкви, построени от монаси между 900 и 1200 г. Изображенията в комплекса показват разцвета на така нареченото изкуство на Кападокия.
виж повече
Подземният град Каймаклъ
Подземният град Каймаклъ се намира в цитаделата Каймаклъ. За първи път отваря врати за туристите през 1964 г. Къщите са построени в около 100 тунела, като тунелите са тесни, ниски и под наклон. На първия етаж е разположен оборът. Отляво от него има вход, който води към църквата, а отдясно се намират стаи за живеене. На втория етаж се помещава църквата – в нея има храм и две апсиди. На този етаж също се помещават стаи за живеене. На третия етаж се намират най-важните зони в подземния...
виж повече
Ючхисар
Ючхисар е природна крепост, разположена на най-високия връх в Кападокия и предлага удивителна панорамна гледка.
виж повече
Подземният град Деринкую
Подземният град Деринкую е открит на повече от 30 м под земната повърхност. Древният град е най-впечатляващият от намерените в областта подземни градове. Според археолозите този обширен подземен комплекс от тунели и стаи някога е предоставял сигурно убежище за около 100 000 души. Деринкую е открит случайно през 1969 г., когато жител на Кападокия, разбива стена и открива мистериозна стая, изсечена в скалата до жилището му. Най-вероятно този подземен град е бил построен през IX и X век като...
виж повече
Цени на музеи

ИСТАНБУЛ
Двореца “Топ Капъ” - ІІ-ри двор и съкровищницата
общ билет – 72 TL ; харем  - 25 TL, работи от 9 до 16.45 ч, затворен във вторник;
 “Св. София”- 72 TL, работи от 9.00 до 19.00 Ч. (В ПЕРИОДА 15.04 ДО 25.10; ОТ 25.10 ДО 15.04 ОТ 9:00 ДО 17:00 Ч.);
Двореца „Долмабахче” - 60 ТL, харем 40 TL,
Общ. Билет дворец + харем – 60 TL, работи от 9.00 до 16.00 ч затворен в понеделник;
Цистерната Йеребатан – 20 TL (раб. време 9.00 – 17.30 ч).

АНКАРА
Музей на Малоазиатските цивилизации
- 36 TL, работи от 8.30 до 19.00 ч;

КАПАДОКИЯ
Подземния град Каймаклъ
- 42 TL, работи от 8.00 до 19.00 ч;
Музея под открито небе в Гьореме - 54 TL, работи от 8.00 до 19.00 ч;
Крепостта Учхисар – 15 TL, работи от 8:30 до 17:00 ч; 
Долината Ъхлара – 30 TL работи от 8.00 до 16.30 ч; 

ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ
Пергамон - 42 TL, работи от 8.00 до 19.00 ч;
Лифт до Акропола на Пергамон - 35 TL; 
Приене – 7  TL, работи от 8.30 до 19.00 ч;
Милет – 14 TL, работи от 8.30 до 19.00 ч; 
Дидим – 18  TL, работи от 8.30 до 19.00 ч; 
Ефес - 72 TL, работи от 8.00 до 19.00 ч;
Къщата на Св. Дева Мария - 40 TL, работи от 9 до 18 ч;
Гроба на Св. Апостол Йоан Богослов - 18 TL, работи от 8.00 до 19.00 ч;
Троя - 42 TL, работи от 8.00 до 20.00 ч.

ПАМУККАЛЕ И ХИЕРАПОЛИС – 60 TL, работи от 8.00 до 21.00 ч

Музеите изискват документ за самоличност  за удостоверяване на възрастта при ползване на намаление.

Оповестените тук цени на музеи са към 18.12.2018 г. и „Руал Травел“ не се ангажира с тяхната абсолютна точност. 

ТУРЦИЯ (3,30 TL = 1 лв.)

ЗАБЕЛЕЖКА: при посещение на Турция, Ви съветваме да си осигурите основната сума, която смятате да похарчите в турски лири, от България.